Badania psychologiczne na prawo jazdy

Warunkiem obowiązkowym do otrzymania prawa jazdy – oprócz doskonałej znajomości przepisów i umiejętności kierowania pojazdami – jest przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich prowadzenia. W praktyce oznacza to, że każdy kandydat na kierowcę, ale także osoba, która ubiega się o przedłużenie ważności prawa jazdy, zobowiązani są do przejścia kontroli w gabinecie specjalistycznym jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Osoby zamieszkujące Kołobrzeg, Koszalin i okolice, serdecznie zapraszam do wykonania kompleksowych badań psychologicznych na prawo jazdy dowolnej kategorii. Gwarantuję szybkie i bezstresowe metody diagnozowania oraz wydanie orzeczenia jeszcze tego samego dnia.

W mojej pracowni przeprowadzam badania dla kierowców i osób ubiegających się o:

  • prawo jazdy wszystkich kategorii
  • przedłużenie uprawnień do prowadzenia pojazdów,
  • zatrudnienie na stanowisku kierowcy zawodowego (dowolna kategoria),
  • przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami.

Badania psychologiczne na prawo jazdy

Wykonuję również diagnostykę na rzecz medycyny pracy. Z mojej oferty mogą skorzystać zarówno pracownicy, prowadzący pojazdy uprzywilejowane, jak i operatorzy wózków widłowych. Do współpracy zapraszam także kandydatów ubiegających się o zezwolenie na broń oraz osoby kierowane na specjalistyczne badania powypadkowe.