Oferta Psychomedical

badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wszystkie kategorie)

badania po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku oraz po spożyciu alkoholu

badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

badania osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii

badania kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

badania na potrzeby medycyny pracy: kierowców wszystkich kategorii, operatorów wózków widłowych, ciężkich maszyn budowlanych, drogowych, maszyn w ruchu, osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów oraz osób kierujących pojazdem w ramach pełnienia obowiązków służbowych

osób starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni

porady i konsultacje psychologiczne

badania powypadkowe